Come shine, prelude

På den frosne bakken står et skjelett. Det har stått der i skyggene ganske lenge, og er ikke så vakkert. Men det bærer bud om tider som igjen skal komme. Det går en lengten gjennom alt.